RSPO Groepscertificering

Voor wie

Deelname aan onze RSPO groepscertificering is mogelijk voor alle bedrijven die maximaal 500 metrische ton aan palmolie producten per jaar gebruiken. Hierbij wordt dus niet alleen gekeken naar het volume dat uiteindelijk wordt gebruikt voor de productie van RSPO gecertificeerde producten. Het gaat om het totale verbruik! 

Deelname aan onze RSPO groepscertificering is mogelijk voor alle bedrijven, ook buiten Nederland en de EU, waarmee in het Nederlands, Duits, Engels of Roemeens kan worden gecommuniceerd. Indien communicatie in één van deze talen niet mogelijk is, is deelname uitsluitend mogelijk indien er een consultant beschikbaar is die de lokale taal beheerst.

Wat is een RSPO groepscertificering

Een RSPO groepscertificaat is een RSPO handelsketen certificaat dat wordt beheerd door een Groepsmanager. De Groepsmanager is de certificaathouder. Bij een groepscertificaat kunnen zich meerdere bedrijven aansluiten die met de groepsmanager een overeenkomst hebben afgesloten.

De Groepsmanager heeft tot taak om alle deelnemers te begeleiden en te controleren. Controle van de groepsleden vindt plaats door de groepsleden te auditeren. Groepsleden worden vóór toetreding en daaropvolgend jaarlijks geauditeerd. Omdat het groepscertificaat wordt uitgegeven door een onafhankelijke certificerende instantie en de groepsmanager en een aantal groepsleden (op basis van een steekproef) ook jaarlijks door deze instantie wordt geauditeerd, is onafhankelijk toezicht geborgd. Mede door deze borging kan een groepsmanager de groepsleden optimaal ondersteunen bij het opzetten en in stand houden van het RSPO managementsysteem.

Waarom is groepscertificering zoveel goedkoper?

Deelname aan onze RSPO groepscertificering is in vergelijk met het individueel RSPO certificeren door een bedrijf relatief goedkoop. U bespaart het eerste jaar minimaal 40%!

Voor het deelnemen aan onze groepscertificering wordt jaarlijks een vaste deelnemersbijdrage doorbelast. In de deelnemersbijdrage zijn de kosten voor het up-to-date houden van het RSPO managementsysteem, het uitvoeren en het gbegeleiden van de interne en externe audits en het geven van advies inbegrepen. Daarnaast hoeft een RSPO groepslid geen lid te worden van RSPO. Alleen de groepsmanager moet als certificaathouder RSPO lid zijn.

In de vaste deelnemersbijdrage zijn de variabele kosten, zoals reis- en verblijfskosten, niet inbegrepen. De reiskosten die worden gemaakt voor het begeleiden van de audits door de certificatie instelling worden echter evenredig verdeeld over de deelnemers van de groepscertificering.

Tijd om kennis te maken?

Bel, mail of chat dan met ons.

Tijd om kennis te maken

Bent u op zoek naar antwoorden op uw vragen?
Wilt u exact weten welke oplossingen wij u kunnen bieden? Mail of bel ons dan.

Onze contactgegevens

+31 (0)6 46 120 176
info@alioth-support.nl

Waar kunt u ons vinden

Gareelhoek 38
7546 MX Enschede
Nederland

Aanmelden