FSC® en PEFC certificering

Voor wie

Deelname aan onze FSC groepscertificering is mogelijk voor alle bedrijven die maximaal 15 medewerkers (FTE) in dienst hebben (of maximaal 25 medewerkers met een maximale jaaromzet van USD 1.000.000). Tevens moet uw bedrijf gevestigd zijn in Nederland.

Wat is een FSC groepscertificering

Een FSC groepscertificaat is een FSC handelsketen (Chain of Custody) certificaat dat wordt beheerd door een Groepsmanager. De Groepsmanager is de certificaathouder. Bij een groepscertificaat kunnen zich meerdere bedrijven aansluiten die met de groepsmanager een overeenkomst hebben afgesloten.

De Groepsmanager heeft tot taak om alle deelnemers te begeleiden en te controleren. Controle van de groepsleden vindt plaats door de groepsleden te auditeren. Groepsleden worden vóór toetreding en daaropvolgend jaarlijks geauditeerd. Omdat het groepscertificaat wordt uitgegeven door een onafhankelijke certificerende instantie en de groepsmanager en een aantal groepsleden (op basis van een steekproef) ook jaarlijks door deze instantie wordt geauditeerd, is onafhankelijk toezicht geborgd. Mede door deze borging kan een groepsmanager de groepsleden optimaal ondersteunen bij het opzetten en in stand houden van het FSC managementsysteem.

Waarom is groepscertificering zoveel goedkoper?

Deelname aan onze FSC groepscertificering is in vergelijk met het individueel FSC COC certificeren door een bedrijf relatief goedkoop. 

Voor het deelnemen aan onze groepscertificering wordt jaarlijks een vaste deelnemersbijdrage doorbelast. In de deelnemersbijdrage zijn de kosten voor het up-to-date houden van het FSC managementsysteem, het uitvoeren en het begeleiden van de interne en externe audits en het geven van advies inbegrepen. 

In de vaste deelnemersbijdrage zijn de variabele kosten, zoals reis- en verblijfskosten, niet inbegrepen. De reiskosten die worden gemaakt voor het begeleiden van de audits door de certificatie instelling worden echter evenredig verdeeld over de deelnemers van de groepscertificering.

Tijd om kennis te maken?

Bel, mail of chat dan met ons.

EU Timber Regulation

Sinds 3 maart 2013 moeten alle bedrijven die voor de eerst maal een houtproduct op de Europese markt brengen aan kunnen tonen dat dit product afkomstig is uit een legale bron.

Wilt u weten of de Europese houtverordening op uw bedrijfsactiviteiten van toepassing is of wilt u weten hoe u moet aan tonen dat uw producten uit een legale bron afkomstig zijn? Neem dan contact op met ons op. Wij kunnen u antwoord geven op uw vragen en, indien nodig, helpen met het opzetten van een EU TR Due Dilligence systeem.

PEFC groepscertificering

Snel, gemakkelijk en voor een redelijke prijs PEFC certificeren. U wordt uitsluitend begeleid door ervaren adviseurs die ook voor certificerende instanties PEFC audits hebben uitgevoerd.

Voorwaarden

  • Uw bedrijf heeft maximaal 50 medewerkers (FTE) in dienst en;
  • Uw bedrijfsomzet is maximaal 9.000.000 CHF en;
  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.

Ook FSC® certificeren?

Bij gelijktijdige deelname aan onze FSC (FSC-C118359) en PEFC groepscertificering, ontvangt u een korting op de deelnemersbijdrage voor het tweede certificatieprogramma.

FSC<sup>&#174</sup> groepscertificering

FSC® groepscertificering

Snel, gemakkelijk en voor een redelijke prijs FSC certificeren. Certificering conform alle FSC Chain of Custody standaarden is bij ons mogelijk! U wordt uitsluitend begeleid door ervaren adviseurs die ook voor certificerende instanties FSC audits hebben uitgevoerd.

Voorwaarden

  • Uw bedrijf heeft maximaal 15 medewerkers (FTE) in dienst (of 25 medewerkers met een maximale omzet van USD 1.000.000,-);
  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.

Ook PEFC certificeren?

Bij gelijktijdige deelname aan onze FSC en PEFC groepscertificering, ontvangt u een korting op de deelnemersbijdrage voor het tweede certificatieprogramma.

Tijd om kennis te maken

Bent u op zoek naar antwoorden op uw vragen?
Wilt u exact weten welke oplossingen wij u kunnen bieden? Mail of bel ons dan.

Onze contactgegevens

+31 (0)6 46 120 176
info@alioth-support.nl

Waar kunt u ons vinden

Gareelhoek 38
7546 MX Enschede
Nederland

Aanmelden