U bevindt zich hier: Alioth >> FAQ >> Informatie FSC en PEFC

Wat is FSC/PEFC

FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) zijn beiden organisaties die tot doel hebben om verantwoord bosbeheer te stimuleren. Om aan deze doelstelling vorm te geven hebben beide organisaties richtlijnen opgesteld, waaraan organisaties moeten voldoen die hout of papierproducten produceren en- of verwerken en die hun producten met een keurmerk willen verkopen. Als basis voor de opgestelde richtlijnen gelden voor beide instanties de zes criteria die in 1993 op de ministerconferentie van Helsinki zijn opgesteld.

Er is in het kader van FSC of PEFC certificering sprake van duurzaam bosbeheer als er oog is voor een duurzame balans tussen de belangen mensen (People), de belangen van het milieu (Planet) en de economische belangen (Profit).

Beide certificeringssystemen willen naar de eindafnemers garanties bieden over de herkomst van het houtvezels die in het uiteindelijke product zijn verwerkt. Daarom is het noodzakelijk, dat de gehele keten van bedrijven (van bos tot consument) gecertificeerd is. Deze (handels)keten wordt de Chain of Custody genoemd.

FSC of PEFC certificering zegt overigens niets over de “milieuvriendelijkheid” van een product. FSC en PEFC certificering geeft uitsluitend zekerheden over de herkomst van de hout en papierproducten die in het uiteindelijke product zijn verwerkt.
 

FSC of PEFC?

Kiezen hoeft niet! Indien een bedrijf wil gaan werken met duurzame materialen op basis van hout of papier, kan het zowel FSC als PEFC certificeren. Dit klinkt misschien lastig, maar dat is het niet. Beide systemen wijken organisatorisch op details van elkaar af en het is dus eenvoudig te realiseren dat een bedrijf gelijktijdig FSC en PEFC gecertificeerd wordt.

Ook qua kosten is het gelijktijdig certificeren aantrekkelijk. Want indien u heeft gekozen voor de dienstverlening van Alioth, dan ontvangt u voor de certificeringskosten van het tweede programma een korting van 50% (bij certificering door Control Union Certifications).

Het maken van een keuze voor specifiek één certificeringssysteem blijft natuurlijk altijd mogelijk. Blijft alleen de vraag wat voor u de juiste keuze is. Beide systemen geven op basis van geheel eigen inzichten vorm aan duurzaam bosbeheer en het maken van een keuze kan  goed gemaakt worden op basis van de achtergrond van beide organisaties. Echter indien bedrijven gaan kiezen, zijn vaak de meer praktische overwegingen leidend.

Over het algemeen kan gesteld worden dat FSC het bekendste boscertificeringssysteem is. Een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking heeft wel eens gehoord van het FSC keurmerk en vanuit een commercieel perspectief gezien is het FSC keurmerk dan ook goed te gebruiken.

Als nadeel van het FSC kleurmerk wordt vaak genoemd dat hout met een FSC keurmerk slecht of niet voldoende verkrijgbaar zijn of dat het FSC te duur is. In de dagelijkse praktijk is de beschikbaarheid en de prijsstelling van FSC hout in steeds mindere mate een discussiepunt.

PEFC daarentegen is minder bekend, maar is het grootste boscertificeringssysteem ter wereld. Met name het uit Europa afkomstige (naald)hout wordt veelal geleverd als PEFC gecertificeerd product en het is dus voor veel bedrijven makkelijker om PEFC gecertificeerd hout in te kopen in de juiste volumes. Koop je als bedrijf alleen maar in bij PEFC gecertificeerde toeleveranciers, dan is het weinig zinvol om FSC te certificeren. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde.

Naar verwachting zal het PEFC merk ook steeds bekender worden. Dit omdat ook steeds meer bedrijven kiezen voor PEFC certificering. Dit zal ook zeker een positief effect gaan hebben op de bekendheid van het PEFC merk.


Redenen om te kiezen voor FSC of PEFC certificering

Bij veel bedrijven ligt, mede in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, steeds meer het accent op het inkopen van duurzame materialen/producten. FSC en PEFC producten worden als duurzaam aangemerkt en kunnen op basis van de certificering ook als “goed” product worden ingekocht.

Daarnaast is het duurzaam inkopen ook een hot item voor (semi) overheden. Nederland heeft, mede uit monde van staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) die van maatschappelijk verantwoord ondernemen een typisch Nederlands exportproduct wil maken, ook een stevige aanzet gegeven tot het op een meer maatschappelijk verantwoorde manier gaan ondernemen. 

Ook geldt, dat de Rijksoverheid met ingang van 1 januari 2010 voor 100 procent, gemeentelijke overheden voor tenminste 75% en provincies en waterschappen voor tenminste 50% van de totale inkoop duurzaam gaan inkopen. Voor het duurzaam inkopen zijn inkoopcriteria opgesteld. Voorzover er sprake is van producten op basis van hout of papier, geldt dat bij inkoop een FSC of PEFC certificering vereist is om het product als duurzaam aan te mogen merken.

Levert u aan bedrijven die vorm gaan geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen of levert uw bedrijf direct of indirect aan overheden? Dan zult u in toenemende mate geconfronteerd worden met het verzoek om FSC of PEFC gecertificeerde producten te leveren. Het inkopen van FSC of PEFC hout en papier om dit vervolgens te bewerken en door te verkopen, is dan niet meer voldoende. Wilt u een product als duurzaam en gecertificeerd verkopen, dan moet uw bedrijf als schakel in de FSC of PEFC handelsketen gecertificeerd zijn.

Verwacht u dat uw klanten hier om gaan vragen en wilt u deze klanten ook in de toekomst gewoon blijven leveren, dan is het aan te bevelen om ook op korte termijn uw bedrijf FSC en/of PEFC te certificeren. Alioth ondersteunt u hier graag mee. Klik hier om direct informatie aan te vragen bij Alioth. Alioth neemt zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de informatieaanvraag contact met u op. 


Wat kost FSC/PEFC certificering?

Op deze vraag kan alleen globaal en antwoord worden gegeven. Dit omdat de kosten sterk kunnen verschillen op basis van het type onderneming of de omvang en (hout of papier gerelateerde)omzet van een onderneming. De volledige kosten voor FSC en PEFC certificeringstrajecten zijn, indien u kiest voor certificeringsbegeleiding, opgebouwd uit drie delen.


Begeleidingskosten

Dit zijn de kosten die door Alioth aan u in rekening worden gebracht voor de certificeringsbegeleiding. Deze kosten worden gedurende het certificeringsproject aan u in rekening gebracht. Certificering via Alioth is in veel gevallen voordeliger dan het geheel in eigen beheer certificeren. Afhankelijk van de door u gevraagde dienstverlening en de aard en omvang van uw bedrijf, is het mogelijk om volledige certificeringtrajecten inclusief begeleiding aan te bieden vanaf € 1.600,- (excl. BTW).

 

Wilt u precies weten wat FSC en/of PEFC certificering voor uw bedrijf kost? Vraag dan meer informatie aan bij Alioth. Hiervoor kunt u gebruik maken van de onderstaande link.

 

Ga naar: CONTACTFORMULIER

 
Certificerings- en controlekosten

Dit zijn de kosten die door de door u gekozen certificerende instantie aan u in rekening worden gebracht voor het initiële certificeringsonderzoek en de verplichte jaarlijkse controles. Wanneer u zelfstandig uw bedrijf FSC en/of PEFC wilt gaan certificeren, dan moet u rekening houden met € 1.600,- tot € 2.000,- aan kosten voor de initiële certificeringsaudit. Voor de jaarlijkse verplichte controles moet u vanaf het tweede jaar rekening houden met een bedrag van € 850,-. Een FSC of PEFC keurmerk wordt overigens uitgegeven voor een contractperiode van 5 jaar.


Jaarlijkse FSC en PEFC systeembijdragen

Dit zijn de jaarlijkse bijdragen die u aan de FSC en PEFC organisaties verschuldigd bent indien u gecertificeerd bent. Deze jaarlijkse bijdragen zijn omzetafhankelijk. De jaarlijkse FSC bijdrage wordt de Administration Accreditation Fee (AAF) genoemd en deze wordt vanaf het tweede jaar van certificering aan u in rekening gebracht (facturatie door certificerende instantie veelal in het eerste jaar!). Voor PEFC spreekt men over de jaarlijkse deelnemersbijdrage. Deze bijdrage wordt vanaf het eerste certificeringsjaar aan u in rekening gebracht.
 

Gelijktijdige certificering

In veel gevallen kiezen bedrijven ervoor om gelijktijdig FSC en PEFC te certificeren. Indien u heeft gekozen voor de dienstverlening van Alioth betekent dit, dat u voor het tweede programma een korting van 50% ontvangt op de totale certificeringkosten (zowel toetsing als begeleiding). Afhankelijk van de gekozen dienstverlening en de aard en omvang van uw bedrijf is het al mogelijk om volledige certificeringtrajecten voor twee keurmerken aan te bieden vanaf € 2.400,- (excl. BTW).