U bevindt zich hier: Alioth >> Bedrijf >> MVO

Alioth en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Alioth heeft het op een maatschappelijk verantwoorde wijze vormgeven van haar dienstverlening hoog in het vaandel staan. Alioth streeft voortdurend naar een goede balans tussen de zowel de menselijke aspecten (People), de milieueffecten (Planet) en de winst/welvaartsaspecten (Profit). Om dit uitgangspunt voor onze bedrijfsvoering kracht bij te zetten, is Alioth partner van MVO Nederland.
 

Alioth en People

Het aandachtspunt People betekent voor Alioth in eerste instantie aandacht hebben voor mensen binnen en buiten de organisatie. Alioth investeert in relaties, door structureel vorm te geven aan kennisontwikkeling in combinatie met persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast, door bij de uitvoering van projectwerkzaamheden oog te hebben voor het behalen van duurzame resultaten door middel van het creëren van betrokkenheid. Alioth is ervan overtuigd, dat alleen een betrokken medewerker voor een bedrijf meerwaarde biedt. Door medewerkers te betrekken bij de projectuitvoering, wordt de kans op het realiseren van goede en duurzame resultaten aanzienlijk vergroot.

Het maatschappelijk verantwoord vormgeven aan de omgang met mensen betekent voor Alioth, dat iedere relatie gebaseerd is op wederzijds respect. Een wederzijdse, open en eerlijke communicatie is daarvoor een randvoorwaarde.
 

Alioth en Planet

Hierbij gaat het voor Alioth om de gevolgen van de bedrijfsvoering op het (leef)milieu. Alioth streeft ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten. Alioth streeft ernaar om vervoersbewegingen tot een minimum te beperken en daar waar mogelijk zoveel mogelijk vervoersbewegingen te combineren.

Daarnaast is duurzaam inkopen een vanzelfsprekendheid. Dit komt ondermeer tot uiting door voor organisatorisch drukwerk uitsluitend FSC en PEFC gecertificeerde producten in te kopen.

Tot slot betekent het aandacht hebben voor de (leef)omgeving, dat Alioth het verbruik van materialen beperkt. Schriftelijke communicatie met derden wordt zoveel mogelijk elektronisch verzonden.
 

Alioth en Profit

Hierbij gaat het voor Alioth niet alleen om het behalen van een maximaal bedrijfsresultaat. Alioth hanteert voor de aard van dienstverlening realistische en betaalbare tarieven, waarbij winstmaximalisatie niet het uitgangspunt is.

Alioth streeft naar het leveren van betaalbare dienstverlening voor marktconforme en concurrerende tarieven. Profit staat voor Alioth voor het creëren van een win-win situatie voor zowel Alioth als haar omgeving. Voor relaties van Alioth komt dit ondermeer tot uiting in de resultaatgerichte en efficiënte manier van werken.

Daarnaast wordt ieder project op een kritische manier beoordeeld voordat een opdracht wordt geaccepteerd. Alioth wil ervan overtuigd zijn, dat de uitvoering van een project voor  haar (potentiële) klanten toegevoegde waarde kan opleveren. Zijn wij hiervan niet overtuigd, dan wordt dit aan u, als (potentiële) klant, gemotiveerd aangeven. Het is dan aan u om te beslissen of u desondanks tot uitvoering van het project wilt overgaan.
 

 

"The most important thing a corporation can do for society is to contribute to a prosperous economy. Only business can create wealth; other institutions in society are principally involved in redistributing wealth or investing it to meet human needs. Corporations are not responsible for all the world's problems, nor do they have the resources to solve them all."

- Michael Porter -